Kontakt

GLOBAL COSMED GROUP S.A.

ul. Kuziennicza 15
59-400 Jawor

tel: +48 76 870 30 31
fax: +48 76 870 32 63

e-mail: sekretariat@globalcosmed.eu

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS: 0000041414
Kapitał zakładowy: 94.195.951,00 zł, kapitał wpłacony: 94.195.951,00 zł
NIP: 695-000-27-32

BIURO ZARZĄDU, DYSTRYBUCJA, MARKETING

ul. Wielkopolska 3
26-600 Radom

Tel: +48 48 384 58 01
Fax: +48 48 360 92 57

e-mail: apart@globalcosmed.eu

Wyślij nam wiadomość

    Dziękujemy za wiadomość!

    Skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.